ივა ჯანეზაშვილი

შემოქმედებითი დირექტორი
ivajanezashvili@tvifri.ge

ნუცა გალუმაშვილი

დირექტორი
nutsagalumashvili@tvifri.ge

სოსო გალუმაშვილი

პროექტის განვითარების მენეჯერი
sosogalumashvili@tvifri.ge

თეონა ნიაზაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
teonaniazashvili@tvifri.ge